Rotstop® on sallittu myös luomumetsissä

Kantokäsittelyä puunkorjuun yhteydessä tarvitaan sinä aikana, kun lämpötila on otollinen juurikäävän leviämiselle. Nyrkkisääntönä kantokäsittelyä tulee tehdä ”äitienpäivästä isänpäivään” havupuuvaltaisissa metsissä, kun vuorokauden keskilämpötila ylittää +5ºC.

Luomusertifioidussa metsässä ei saa käyttää kemiallista kantokäsittelyainetta ureaa. Jos ureaa käytetään, niin kyseinen alue on poistettava luomukäytöstä 3 vuoden ajaksi.

Biologista Rotstoppia sen sijaan saa käyttää kantokäsittelyssä ilman mitään rajoituksia. Luomumetsänomistajilla on tietysti vaihtoehtona korjata ja myydä puuta vain talvisaikaan mutta silloin puukaupassa menetetään helposti useita satoja euroja hehtaarille. Lyhentyneet talvet ja epävarmat korjuukelit ovat vähentäneet puunostajien kiinnostusta talvileimikoihin ja se näkyy suoraan metsänomistajille tarjottavissa puun hinnoissa.

Esimerkki:

Luomuviljelijä vaihtaa hyvän kesäkorjuukelpoisen männikön 2. harvennuksen talvikorjuuseen.

  • Poistuma 100 m3/ha
  • Tukin osuus n. 20 %

Keskimääräisillä kesä -ja talvihintojen vertailulla metsänomistaja menettää tässä esimerkkileimikossa vähintään 360 €/ha puunmyyntituloja. Talvikorjuut voivat monesti myös viivästyä mm. leutojen talvikelien takia, jolloin rahan nettonykyarvolla menetettävä myyntitulo vain kasvaa suhteessa nopeasti toteutuvaan kesäkorjuuseen. Samasta syystä riski puuston kasvutappioista kasvaa.

Metsänomistajan kannattaakin edellä mainituista syistä myydä puuta aina kesäkorjuukelpoisena, kun se on metsän maapohjan ja teiden osalta mahdollista. Metsänomistaja voi aina vaatia Rotstopin käyttöä kantokäsittelyaineena puuta korjaavilta toimijoilta. Vaikka puuta ostavan yrityksen urakoitsija käyttäisikin ureaa pääasiallisena kantokäsittelyaineena niin ei ole mitään estettä ottaa Rotstoppia käyttöön ns. ”lennosta”. Rotstopin käyttövalmiin seoksen sekoitussuhde on 1g Rotstoppia/1l vettä, joten pienen käyttömäärän ansiosta Rotstoppia saa tilattua käytettäväksi nopeasti postipakettina.

Rotstopin käyttö puunkorjuussa on metsänomistajalta myös selkeä ympäristöteko. Kemiallisen urean hiilipäästöt ovat n. 900 kertaa suuremmat kuin Rotstopin. Urea myös rasittaa vesistöjä ja niiden eliöstöjä sekä urealioksen happamuuden takia kannon ympäristön aluskasvillisuus kärsii.

Lisätietoja:

Lauri Lappalainen

Asiantuntija /Lallemand Finland Oy

+358505931398

[email protected]