Rotstop® SC ett biologiskt preparat för stubbehandling

– Förhindrar att rotticka som orsakar rotröta sprids i tall och gran
– Innehåller sporer av pergamentskinnsvamp som är rottickans naturliga fiende
– Behändig flytande produkt, som inte dammar då förpackningen öppnas
– Innehåller bara en liten mängd silika, varför det inte bildas avlagring i 
  stubbehandlingstanken och tillstockning undgås
– Utforskad inhemsk produkt
– Kan spridas såväl maskinellt som manuellt 
– Förpackning 50 g