Luonnossa luonnonmukaisesti

Rotstop suojaa metsäsi juurikäävältä

Rotstop® on biologinen kantokäsittelyaine, joka estää luonnonmukaisesti juurilahoa aiheuttavan juurikääpäsienen leviämisen männyllä ja kuusella. Rotstop sopii sekä koneelliseen että manuaalisesti tapahtuvaan levitykseen.

Infoa tuotteesta

Biologinen kantokäsittelyaine Rotstop SC on ainoa kotimainen ja luonnonmukainen tuote juurikäävän torjuntaan.

 • Rotstop estää juurilahoa aiheuttavan juurikäävän leviämisen männyllä ja kuusella
 • Se sisältää juurikäävän luonnollisen kilpailijan harmaaorvakkasienen itiöitä
 • Rotstop sopii sekä koneelliseen että manuaalisesti tapahtuvaan levitykseen
 • Tuote on tutkittu ja kotimainen
 • Tuote on nestemäinen
 • Sallittu myös luomumetsissä
 • Pakkauskoko 50 g

Blue Stump Marker

Rotstop SC -kantokäsittelyaineen levitystasaisuuden seurantaan.

 • Lisätään Rotstop SC -kantokäsittelyliuokseen 1 tabletti/ 25 litraa
 • Liukenee täysin 15 minuutin kuluessa
 • Pakkauskoko 50 tablettia

Tilaa Rotstop® nopeasti verkossa!

Tilaa Biologinen kantokäsittelyaine Rotstop® SC helposti Uittokalusto.fi -sivustolta.

Kolme hyvää syytä valita Rotstop

Lataa Rotstop -esite

Juurikääpä saa aikaan Suomen metsissä vuosittain kymmenien miljoonien eurojen edestä tuhoja. Se aiheuttaa kuusen rungon sisälle tyvilahoa ja männyn se sairastuttaa tyvitervastautiin, jonka lopputuloksena puu kuolee pystyyn. Lue lisää Rotstopin eduista ja käytöstä lataamalla esite.

Lue Rotstopin ympäristövaikutuksista

Metsänomistajana sinä voit vaatia harmaaorvakkaa käytettäväksi sinun metsässäsi!

Käyttösuositukset

Kantokäsittelyä tarvitaan sinä aikana, kun lämpötila on otollinen juurikäävän leviämiselle.Nyrkkisääntönä on käyttää Rotstopia ”äitienpäivästä isänpäivään”, kun vuorokauden keskilämpötila ylittää +5ºC. Kantokäsittely tehdään kaikilla kivennäismailla juurikäävän riskialueilla seuraavan suosituksen mukaisesti.

Kuusen juurikäävän riskialueella

 • Metsässä, jossa on kuusta yli 50 % puuston tilavuudesta
 • Aina kuusikoiden harvennushakkuissa
 • Kuusikoiden päätehakkuissa, jos puulajia ei vaihdeta uudistettaessa

Männyn tyvitervastaudin riskiauleilla

 • Metsässä, jossa on kuusta yli 50 % puuston tilavuudesta
 • Aina männiköiden harvennushakkuissa
 • Aina männiköiden päätehakkuissa
 • Männiköissä myös männynjuurikäävän riskialueen ulkopuolella, jos lähialueilla esiintyy tyvitervastautia varttuneissa männiköissä.
 • Metsitettyjen peltojen harvennushakkuissa
 • Lievästi vahingoittuneissa metsissä.

Kantokäsittelyä ei tarvita:

 • Talviajan hakkuissa
 • Lehtipuumetsissä
 • Taimikonhoitokohteissa, kun läpimitta on alle 10 cm
 • Päätehakkuissa, jos puulaji vaihdetaan lehtipuuksi ja kuvio rajoittuu muuhun kuin havupuumetsikköön
 • Suometsissä

Käyttöohje ja turvallisuus

Tee Rotstop SC -käsittely näin:

Käsittele kannot heti kaadon yhteydessä tai viimeistään kolmen tunnin kuluessa. Käytä käsinlevityksessä reppuruiskua tai suihkupulloa ja levitä liuosta tasaisesti noin 1 mm kannon pinnalle. HUOM! Pinnan pitää kastua selvästi ja tasaisesti. Rotstop SC -käyttöliuosta levitetään moto-levityksenä tasaisesti noin 2 litraa yhtä kantoneliömetriä kohden.

Käsittely koneellisessa hakkuussa:

Käsittely terälevyn kautta tai ruiskutusmenetelmällä. 50 g:n Rotstop SC -pakkaus riittää alueelle, joka vastaa noin 74-150 m3 korjattua puuta (1/3 – 2 ha). Levityslaitteisto on puhdistettava vähintään kerran viikossa

Rotstop SC -käyttöliuoksen valmistaminen

HUOM! RAVISTA PULLOA VOIMAKKAASTI ENNEN SEN TYHJENTÄMISTÄ. Käyttölaimennos valmistetaan lisäämällä pullon sisältö puhtaaseen veteen suhteessa 1 g tuotetta per 1 litra vettä, esim. 50 g:n pullon sisältö sekoitetaan 50 litraan vettä. Lisää käyttöliuokseen Blue Stump Marker-väritabletti (2 tablettia/50 litraa laimennosta) levitystasaisuuden seurantaa varten. Tabletti liukenee kokonaan 15 minuutissa. Käytä valmis käyttölaimennos 36 tunnin sisällä.

Muista myös suojainohjeet:

Käytä Rotstop SC -käyttölaimennosta valmistaessasi suojakäsineitä.

Käyttöturvallisuus

Rotstop -kantokäsittelyaineella tehdyt terveysvaikutustutkimukset ovat Pohjoismaiden rekisteröintiviranomaisten hyväksymiä.

Silmänärsytystesti (OECD 405)

Testissä saadun tuloksen perusteella tuotteeseen ei tarvitse lisätä riskimerkintää ”silmiä ärsyttävä”.

Ihonärsytystesti (OECD 406)

Rotstopin ei havaittu aiheuttavan minkäänlaista ihonärsytystä.

Akuutti toksisuus ja patogeenisuus suun kautta annettuna (US EPA Guideline 152 A-10)

Rotstopin ei havaittu aiheuttavan minkäänlaista toksisuutta, infektiivisyyttä eikä patogeenisuutta suun kautta annettuna, koska tuotteen sisältämien elinkykyisten itiöiden määrä laskee nopeasti ruumiinlämpötilassa.

Akuutti toksisuus ja patogeenisuus hengitysteiden kautta annettuna (US EPA Guideline 152 A-12)

Rotstopin ei havaittu aiheuttavan minkäänlaista toksisuutta, infektiivisyyttä eikä patogeenisuutta hengitysteiden kautta annettuna, koska tuotteen sisältämien elinkykyisten itiöiden määrä laskee nopeasti ruumiinlämpötilassa.

Käyttöturvallisuustiedote (pdf)

Kannattavuuslaskelma

Kantokäsittelystä aiheutuvat kustannukset koostuvat ainekustannuksista ja työkustannuksista, joihin sisältyy mm. kantokäsittelyaineen valmistus ja levityslaitteen huolto- ja puhdistustyöt. Aine – ja työkustannuksiin vaikuttavat mm. hakkuutapa, puuston keskijäreys sekä runkoluku.

 VaiheAinekustannus keskimäärin €/ha
Ensiharvennus25
Harvennus23
Päätehakkuu36

Työkustannukset vaihtelevat hakuutavan mukaan kaikilla kantokäsittelyaineilla 89 – 157 €/ha.

Laskelmat perustuvat ”Kantokäsittelyaineiden kulutus ja siihen vaikuttavat tekijät 2017”- Ville Koivusalon Pro Graduun ja Johannes Korhosen ”Kantokäsittely kustannusten muodostuminen 2015”-opinnäytetyöhön.

Kysy lisää!

Lauri Lappalainen, Asiantuntija

+358505931398

[email protected]

Tutkimuksia

Kantokäsittelyiden vaikutus lahon määrään seuraavassa puusukupolvessa

Lahon määrä 60 v vanhassa puustossa Ruotsin maatalousyliopistossa tehdyn laskelman mukaan, kun hakkuut tapahtuvat kesällä lahovaaran aikaan.

Kantokäsittelyn kannattavuus seuraavalla puusukupolvella

60 vuotiaan puuston arvo eri käsittelyillä Ruotsin maatalousyliopistossa tehdyn laskelman mukaan, kun hakkuut tapahtuvat kesällä lahovaaran aikaan.

Juurikäävän leviäminen eri vuodenaikoina

(mitattu Ruotsissa)

Harmaaorvakkasienen ja juurikäävän kasvunopeus eri lämpötiloissa kuusipurualustalla

Nopeammin kasvava harmaaorvakkasieni syrjäyttää juurikääpäsienen.

Urea- ja Rotstop-käsittelyn teho juurikääpää vastaan kuusen kantojen kaatopinnalla

Kantokäsittelyn vaikutus juurikäävän esiintymiseen kuusella

Rotstop kantokäsittelyn teho lisääntyy vielä 12 kk kuluttua käsittelystä harmaaorvakkasienen asuttaessa kantoa.

Asiantuntija-artikkelit

No posts