Rotstop® torjuu juurikäävän ja säilyttää puustosi arvon lisäämättä metsien kemikaalikuormaa

Biologisella kantokäsittelyaineella Rotstopilla on torjuttu juurikääpää pohjoismaissa jo yli 30 vuoden ajan. Rotstop sisältää juurikäävän luontaisen kilpailijan harmaaorvakan (Phlebiopsis gigantea) itiöitä. Harmaaorvakka asuttaa nopeasti männyn tai kuusen kannon ja vie näin elintilan haitallisilta juurikääpäsienen itiöiltä. Harmaaorvakka leviää myös syvemmälle kantoon ja juuriin ja estää siten juurikäävän leviämisen terveisiin varttuneisiin puihin ja taimiin juuriyhteyksien kautta. Luonnonmukaisuutensa ansiosta Rotstop on sallittu myös luomumetsissä.

Rotstopilla 900 kertaa pienempi hiilijalanjälki ureaan verrattuna

Urealiuoksen valmistus ja käyttö juurikäävän torjunnassa aiheuttaa kasvihuonepäästöt, jotka vastaavat yli 1200 kg:a hiilidioksidia yhtä tuotetonnia kohden. Rotstopin vastaavat päästöt ovat vain 1,35 kg/liuostonni. Urean valmistusprosessissa käytetään maakaasua, josta syntyy huomattava määrä kasvihuonekaasuja, mutta vielä suuremmat päästöt aiheutuvat urean levityksestä luontoon. Urean juurikäävän kasvua estävä teho perustuu siihen, että se hajoaa kannolla hiilidioksidiksi ja ammoniakiksi. Tästä prosessista syntyy hiilipäästöjä jo 985 kg/liuostonni. Lisäksi urea rasittaa vesistöjä ja niiden eliöstöjä. Urealioksen happamuuden takia myös kannon ympäristön aluskasvillisuus kärsii. Hiilijalanjäljen vertailun lähteet voi käydä katsomassa Rotstop.fi-sivustolta.

Metsänomistajana voit päättää ja valita luonnonmukaisen kantokäsittelyaineen puukaupan yhteydessä

Edellä mainituista seikoista huolimatta suurin osa metsäalan toimijoista käyttää edelleen ureaa kantokäsittelyaineena. Metsänomistajilla tulisi kuitenkin olla päätösvalta siihen, kumpaa torjunta-ainetta Suomen metsiin levitetään. Suosittelenkin jokaista kesäpuukauppoja pohtivaa metsänomistajaa selvittämään ennen puukaupan tekoa, mitä kantokäsittelyainetta korjuussa tullaan käyttämään. Metsänomistajat voivat täysin perustein vaatia puukaupan yhteydessä Rotstopia kantokäsittelyaineeksi urean sijaan. Jakelijamme Uittokalusto.fi toimittaa korjuuyrittäjälle Rotstop-valmisteen nopeasti vain 2–3 päivän toimitusajalla. 

Uskon, että yhä useampi metsäalan toimija alkaa tarjoamaan metsänomistajille Rotstopia, joka tarjoaa monipuolisen ja pitkävaikutteisen tehon juurikääpää vastaan, eikä aiheuta riskejä metsäympäristölle. Näin estämme juurikäävän leviämistä metsissämme luonnonmukaisesti ja samalla mahdollisimman tehokkaasti.

Lisätietoja: Lauri Lappalainen, Lallemand Finland Oy

[email protected] +358 505931398