Biologinen kantokäsittelyaine ei tuki levityslaitteistoa

Biologinen kantokäsittelyaine Rotstop SC on tarkoin tutkittu ja rekisteröity kasvinsuojeluaineeksi. Se on nestemäisessä muodossa ja sen tehoaineena toimivat mikroskooppisen pienet harmaaorvakkasienen itiöt, jotka on tuotettu fermentointiprosessissa tarkasti säädetyissä tehdasolosuhteissa. Lisäksi valmiste sisältää kantoainetta, joka on myös erittäin hienojakoista. Valmisteen partikkelikoko onkin mittaluokkaa mikrometri, toisin sanoen millimetrin tuhannesosa. Rotstop sekoittuu veteen hyvin ja se levitetään kannoille laimennettuna käyttöliuoksena, jossa valmisteen pitoisuus on vain 0,1 %.

Erittäin pienestä hiukkaskoosta ja myös käyttöliuoksen alhaisesta konsentraatiosta johtuen Rotstop-valmiste ei ole omiaan aiheuttamaan laitteiston tukkeutumista. Ei ole myöskään mahdollista, että valmisteen sisältämät itiöt alkaisivat kasvamaan säiliön tai levityslaitteiston putkiston olosuhteissa. Harmaaorvakkasieni kasvaa vain kantopinnalla ja puuaineksessa, missä se torjuu juurikäävän iskeytymisen ja estää sen leviämistä myös syvemmällä kannon sisäosissa ja juuristossa.

Kaikkia kasvinsuojeluaineita, myös biologisia, on tärkeää käyttää ohjeiden mukaisesti. Esimerkiksi Rotstop laimennetaan aina puhtaaseen veteen, jotta laitteistoon ei kulkeudu likaisen veden mukana roskia ja epäpuhtauksia. Lisäksi kaikkia kantokäsittelyaineita käytettäessä on huolehdittava käyttöohjeiden mukaisesta säiliön ja laitteiston huuhtelusta. Ongelmia voi syntyä mitä tahansa valmistetta käytettäessä, jos ohjeita ei noudateta tai levitykseen käytettävää laitteistoa ei huolleta ja pidetä puhtaana.

Lauri Lappalainen, metsäasiantuntija, Lallemand Finland Oy

Päivi Heino, myyntijohtaja, Lallemand Finland Oy